Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Ewa Zając

Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N(Stare Pole) Gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jasionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do zjazdu na cmentarz komunalny w Gronowie Elbląskim tj. na dz. nr 191 obręb Oleśno oraz dz. nr 248 obręb Gronowo Elbląskie

Numer zamówienia: ZRGo.ZP.8.2017

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Gronowo Elbląskie, pokój nr 11, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie

TED/UZP: 579515-N-2017

Załączniki: