Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-09-25X/60/2019w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej nr 240/4 obręb JegłownikObowiązujący
22019-09-25X/59/2019w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 marca 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Karczowiska GórneObowiązujący
32019-09-25X/58/2019o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu północnej części obrębu geodezyjnego Wikrowo, gm. Gronowo ElbląskieObowiązujący
42019-09-25X/57/2019o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na działce nr 21/108, obręb geodezyjny Fiszewo, gm. Gronowo ElbląskieObowiązujący
52019-09-25X/56/2019w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok Obowiązujący
62019-09-25X/55/2019w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznegoObowiązujący
72019-09-25X/54/2019zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gronowo ElbląskieObowiązujący
82019-09-25X/53/2019w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023Obowiązujący
92019-09-25X/52/2019w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczejObowiązujący
102019-09-25X/51/2019w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 1120N w miejscowości Dworki”Obowiązujący
Strona 1 z 186