Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-12-30XXI/126/2020w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gronowo Elbląskie na rok 2021Obowiązujący
22020-12-30XXI/125/2020w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Gronowo Elbląskie na lata 2021-2025Obowiązujący
32020-12-30XXI/124/2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznejObowiązujący
42020-12-30XXI/123/2020w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Zabudowa rowu przydrożnego przepustem rurowym w miejscowości Gronowo Elbląskie"Obowiązujący
52020-12-30XXI/122/2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020r.Obowiązujący
62020-12-30XXI/121/2020w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2020-2038Obowiązujący
72020-12-30XXI/120/2020w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2021r.Obowiązujący
82020-12-30XXI/119/2020w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2021-2038.Obowiązujący
92020-11-26XX/118/2020w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielolokalowym w miejscowości Rozgart nr 34/1Obowiązujący
102020-11-26XX/117/2020w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie” w 2021 rokuObowiązujący
Strona 1 z 193