Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12019-06-26IX/48/2019w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie za 2018 rokObowiązujący
22019-06-26IX/47/2019w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2018 rokObowiązujący
32019-06-26IX/46/2019w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie wotum zaufaniaObowiązujący
42019-05-30VIII/45/2019w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 30/20 obręb Gronowo ElbląskieObowiązujący
52019-05-30VIII/44/2019zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/295/2018 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych dla Gminy Gronowo Elbląskie od czerwca 2018 roku do czerwca 2021 roku Obowiązujący
62019-05-30VIII/43/2019w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze Obowiązujący
72019-05-30VIII/42/2019w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.Obowiązujący
82019-05-30VIII/41/2019w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2019-2033Obowiązujący
92019-03-29VII/40/2019w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 15/39 obręb Gronowo ElbląskieObowiązujący
102019-03-29VII/39/2019w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie „ w 2019 rokuObowiązujący
Strona 1 z 185