Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje szkół

Ogłoszono przez Praktykant

Struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej w Jegłowniku

Organami szkoły są:
• Dyrektor
Zakres kompetencji dyrektora reguluje Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 39 (Dz. U.1991 Nr 95 poz. 425)
• Rada pedagogiczna
Zakres kompetencji dyrektora reguluje Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 41 pkt. 1-2 (Dz. U.1991 Nr 95 poz. 425)
• Rada rodziców
Zakres kompetencji dyrektora reguluje Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 54 pkt.2 (Dz. U.1991 Nr 95 poz. 425)
• Samorząd uczniowski
Zakres kompetencji dyrektora reguluje Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 55 pkt. 1-5 (Dz. U.1991 Nr 95 poz. 425)