Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Urząd Gminy

Ogłoszono przez Dariusz Chełminiak

wydziały i stanowiska

                                                                               KIEROWNICTWO URZĘDU

 

Imię i nazwisko

 

Funkcja

Nr pok.

Adres e-mail

nr tel. wewnętrznego

55 231-56-13/23

Marcin Ślęzak

Wójt Gminy

11

m.slezak@gminagronowo.pl

 

33

Jadwiga Pliszka

Sekretarz

25

j.pliszka@gminagronowo.pl

 

36

Natalia Kadamus

Skarbnik

17

n.kadamus@gminagronowo.pl

 

46

 

                                                                                WYDZIAŁY I STANOWISKA

 

Imię i nazwisko

 

 

Dział

 

 

Funkcja/obowiązki

 

Nr pok.

 

Adres e-mail

nr tel. wew.

55 231-56-13/23

Izabela Kukla

Zespół ds. organizacyjnych

INSPEKTOR – Sekretariat/ promocja gminy/ organizacje pozarządowe/sport i rekreacja

11

i.kukla@gminagronowo.pl

31

Barbara Polek

INSPEKTOR – Kadry/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ archiwum/ jednostki pomocnicze (sołectwa)

22

b.polek@gminagronowo.pl

47

Jessica Branecka POMOC ADMINISTRACYJNA 11 j.branecka@gminagronowo.pl 31
Piotr Wrzesiński Informatyk 8 p.wrzesinski@gminagronowo.pl 50

Halina Gdula

USC

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego/ dowody osobiste

3

h.gdula@gminagronowo.pl

 

43

Magdalena Nazaruk

OC

 

INSPEKTOR – Obrona cywilna/ obsługa Rady Gminy/ ewidencja działalności gospodarczej

6

m.nazaruk@gminagronowo.pl

 

35

Maciej Okruciński

 

Zespół ds. rozwoju gospodarczego

Referent

13

m.okrucinski@gminagronowo.pl

41

Ewa Zając

INSPEKTOR – Gospodarka wodna i przestrzenna/ zamówienia publiczne

14

e.zajac@gminagronowo.pl

 

38

Monika Dębowska

INSPEKTOR – Gospodarka komunalna, mieszkaniowa

13

m.debowska@gminagronowo.pl

 

44

Joanna Guzierowicz

INSPEKTOR – Ochrona środowiska

13

j.guzierowicz@gminagronowo.pl

 

41

Henryk Malecki

INSPEKTOR – Drogownictwo/ zwierzęta

8

h.malecki@gminagronowo.pl

 

54

    Łukasz    Skrzypiński Kierownik - Zespołu ds Rozwoju Gospodarczego   Zagospodarowanie przestrzenne/ budownictwo 15 l.skrzypinski@gminagronowo.pl 51

Krystyna Przybylska

 

Referat finansowy

PODINSPEKTOR – Kasa

20

k.przybylska@gminagronowo.pl

49

Barbara Łastówka

INSPEKTOR – Księgowość budżetowa/ główny księgowy oświaty

20

b.lastowka@gminagronowo.pl

37

Ewa Miller-Prokaziuk

INSPEKTOR – Płace

20

e.miller@gminagronowo.pl

52

Edyta Dudek

INSPEKTOR – Windykacja od. od. fizycznych/wymiar os. prawnych/podatek transport. od os. prawnych/ akcyza/ inkaso

21

 

e.dudek@gminagronowo.pl

 

34

Izabela Polek

INSPEKTOR – Windykacja opłat za odpady komunalne oraz czynsze

18

i.polek@gminagronowo.pl

34

Ewa Piepiórka

INSPEKTOR – Wymiar podatków od os. fizycznych/windykacja od os. prawnych/ ulgi podatkowe/akcyza

21

e.piepiorka@gminagronowo.pl

34

Katarzyna Myśliwa

INSPEKTOR – Księgowość budżetowa

18

k.mysliwa@gminagronowo.pl

 

48

Aleksandra Sieg POMOC ADMINISTRACYJNA 20 a.sieg@gminagronowo.pl 37