Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje szkół

Ogłoszono przez Praktykant

Organy Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim

DYREKTOR SZKOŁY
Dyrektor Szkoły mgr Jolanta Koszykowska


Telefon: 55 231 56 68
e- mail: sp_gronowo_el@wp.pl

Dyrektor jest organem szkoły upoważnionym do kierowania jej działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje dyrektora określa art. 39 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Statut Szkoły.

RADA PEDAGOGICZNA
Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 40 i nast. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Szkoły

RADA RODZICÓW
Kompetencje Rady Rodziców określa art. 53 i nast. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa art.55 i nast. ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty oraz Statut Szkoły.
Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego opracowywany na każdy rok szkolny.