Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2019-03-212019-04-05Prace remontowo-budowalne infrastruktury drogowej oraz budowę przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artezyjskiego wody na szlaku rowerowym na terenie Gminy Gronowo ElbląskieRozstrzygnięte
2Nieograniczony2018-12-052018-12-13Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gronowo ElbląskieRozstrzygnięte
3Nieograniczony2018-06-052018-06-21Wykonanie zadania pod nazwą "Modernizacja drogi gminnej Nr 102054N w miejscowości Mojkowo stanowiącej dojazd do pól uprawnych na odcinku o dłuhości 400 m" - odcinek objęty I etapem inwestycji - około 200 m oraz remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Oleśno. Mojkowo, Gajewiec, Jasionno, Gronowo Elbląskie, Jegłownik, Szopy, Różany, Wikrowo, Błotnica, Archiwum
4Nieograniczony2018-05-092018-05-24Dostosowanie części budynku Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim na przedszkoleRozstrzygnięte
5Nieograniczony2018-04-262018-05-14Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości JegłownikRozstrzygnięte
6Nieograniczony2018-04-242018-05-10Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości JegłownikArchiwum
7Nieograniczony2018-04-062018-04-23Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w miejscowości JegłownikArchiwum
8Nieograniczony2018-02-012018-02-15Sukcesywna dostawa nowych żelbetonowych płyt drogowych pełnych o wymiarach 300x150x15Archiwum
9Nieograniczony2017-11-282017-12-06Odbiór i zagospodawowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gronowo Elbląskie Archiwum
10Nieograniczony2017-08-302017-09-13Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N(Stare Pole) Gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jasionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do zjazdu na cmentarz komunalny w Gronowie Elbląskim tj. na dz. nr 191 obręb Oleśno oraz dz. nr 248 obręb Gronowo ElbląskieArchiwum
Strona 1 z 2