Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Program Rozwoju Gminy i Powiatu Elbląskiego

Ogłoszono przez Praktykant

Program Rozwoju Gmin

Program Rozwoju Gmin i Powiatu Elbląskiego na lata 2004 – 2006 i perspektywicznie na lata 2007-2013” jest szczegółowym dokumentem planistycznym realizującym strategie rozwoju gmin i powiatu elbląskiego. Jego opracowanie wynika z uchwały Nr XIV Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rozwoju Lokalnego Gmin i Powiatu Elbląskiego oraz wskazań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

Celem budowy wspólnego z gminami Programu Rozwoju jest włączenie w proces programowania szerokiego grona odbiorców późniejszych działań oraz zapewnienie koncentracji środków na strategicznych działaniach samorządów i efektywności ich wykorzystania. 

Program zawiera opis podmiotów planowania, charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu, cele i priorytety rozwoju realizowane przez poszczególne projekty do 2006 roku i wizję rozwoju określoną zadaniami perspektywicznymi do 2013 roku. Opis aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej sporządzono w oparciu o Studium Potencjału Gospodarczego Powiatu Elbląskiego, dane statystyczne i warsztaty analizy SWOT. W programie opisano najważniejsze problemy i możliwości rozwoju gmin i powiatu.

Program uwzględnia kompetencje i potrzeby 9 gmin (Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki i Tolkmicko), powiatu elbląskiego, jego służb i jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu. Wiodącą rolę w opracowaniu Programu pełniło Starostwo Powiatowe w Elblągu.

Uchwała Rady Gminy XVIII/123/04   

Załączniki: