Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dariusz Chełminiak

Zarządzenia Wójta 2010

Zarządzenie Wójta Nr 5/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych pt. "Termoizolacja stropodachu betonowego budynku Remizy Strażackiej w Gronowie Elbląskim"

Zarządzenie Wójta Nr 4/2010 z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Wójta Nr 3/2010 z dnia 19 marca 2010 r.  w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Puiblicznej Gminy za 2009 r.


Zarządzenie Wójta Nr 2/2010 z dnia 8 stycznia 2010  w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Gronowo Elbląskie w 2010 roku

Zarządzenie Wójta Nr 1/2010 z dnia 8 stycznia 2010 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Gronowo Elbląskie w 2010 roku.