Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Działalność - opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Ogłoszono przez Joanna Guzierowicz

Działalność - opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2017, poz. 1289 ze zm),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299),
  3. Uchwała Nr XXX/271/2017 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie        

 

Opłata skarbowa od wydanego zezwolenia wynosi 107 zł (część III ust. 42 załącznika od ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).