Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dariusz Chełminiak

EKOPORTAL - Informacje o środowisku i jego ochronie

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie zgodnie z art.19 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902) udostępnia publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z terenu Gminy Gronowo Elbląskie na portalu informacji o środowisku EKOPORTAL.

Wyszukiwanie  wniosków i decyzji EKOPORTAL

Podane niżej odnośniki kierują do 9 spisów kart informacyjnych, które tworzone są w ramach każdej z kategorii dokumentów:

[Karty typu A]
Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

[Karty typu B]
Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne

[Karty typu C]
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

[Karty typu D]
Polityki, strategie, plany lub programy

[Karty typu E]
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

[Karty typu F]
Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii

[Karty typu G]
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

[Karty typu H]
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

[Karty typu I]
Inne dokumenty