Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Sebastian Stawski

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2017-2025

Przebieg prac związanych z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2017-2025 zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 zez zm.)

 1. Wystąpienie Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 13 lutego 2017 r. do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacjy wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
 2. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 16 marca 2017r.
 3. Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko przez Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 marca 2017r.
 4. Prognoza oddziaływania na środowisko
  - załącznik nr 1
  - załącznik nr 2
  - załącznik nr 3
 5. Wystąpienie Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 6 września 2017r. do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o zaopiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2017-2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 21 listopada 2017 r. dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu "Strategii Rozwoju Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2017-2025"
 7. Uchwała Nr XXI/281/2017 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2017- 2025
 8. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 9. Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 5 stycznia 2018 r. dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2017-2025