Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje szkół

Ogłoszono przez Praktykant

Budżet i majątek Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA SZKOŁY
1. Szkoła Podstawowa jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim i nie posiada osobowości prawnej.
2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gronowo Elbląskie i jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Szkołę działalności statutowej.
3. Mienie szkoły stanowi własność Gminy Gronowo Elbląskie.
4. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.
Majątek Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim
Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Gronowo Elbląskie, nie posiadającą osobowości prawnej. Mienie szkoły stanowi mienie komunalne.