Wersja obowiązująca z dnia

Skład Komisji Rady Gminy

Komisja Rewizyjna:

 1. Józefowski Krzysztof – Przewodniczący Komisji
 2. Hefko Tadeusz – Członek Komisji
 3. Salabura Krystyna – Członek Komisji
 4. Stawska Bogumiła – Członek Komisji
 5. Tomaszewski Marek – Członek Komisji

 

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska:

 1. Witkowski Maciej – Przewodniczący Komisji
 2. Blaszke Henryk – Członek Komisji
 3. Grenda Jarosław – Członek Komisji
 4. Kata Marzena – Członek Komisji
 5. Żukowska Elżbieta – Członek Komisji


Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:

 1. Boniecka Barbara – Przewodnicząca Komisji
 2. Cieśliński Robert – Członek Komisji
 3. Stawska Bogumiła – Członek Komisji
 4. Tomaszewski Marek – Członek Komisji
 5. Wójcik Monika – Członek Komisji