Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje szkół

Ogłoszono przez Praktykant

Statut Szkoły Podstawowej w Jegłowniku

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Jegłowniku jest jednostką organizacyjną Gminy Gronowo Elbląskie, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła nie posiada  osobowości prawnej.

Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Orzeczenia  Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku - Kuratorium Okręgu Szkolnego Gdańskiego z dnia 2 czerwca 1969 r. w sprawie organizacji szkoły podstawowej imienia Obrońców Westerplatte w Jegłowniku grom. Jegłownik, powiat Elbląg.