Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje szkół

Ogłoszono przez Praktykant

Status prawny Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim Ul. Elbląska 4 82-335Gronowo Elbląskie

2. Szkoła jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

3. Organem prowadzącym szkołę jest miasto gmina Gronowo Elbląskie.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Delegatura w Elblągu.