Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Ewa Zając

„Remont drogi gminnej nr 102020N, położonej w obrębie geodezyjnym Wikrowo, stanowiącej dojazd do pól uprawnych na odcinku o długości 517 m” oraz „Remont nawierzchni dróg gminnych nr 102017N w m. Błotnica; nr 102080N w m. Gajewiec; nr 102076N w m. Gronowo Elbląskie; nr 102043 w m. Jegłownik; nr 102054N w m. Mojkowo; nr 102062N w m. Oleśno; nr 102068N w m. Różany; działki drogowej nr 75 w m. Wiktorowo w gminie Gronowo Elbląskie”

Numer zamówienia: ZRGo.ZP.271.2.2020

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Gronowo Elbląskie, pokój nr 11, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie

TED/UZP: 591298-N-2020