Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Inne ogłoszenia

Ogłoszono przez Piotr Wrzesiński

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze na rachmistrzów terenowych

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728)

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728 – dalej: „PSR 2020”) spisu rolnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r. Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Termin składania ofert: 15 czerwca 2020 r. – 8 lipca 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • zamieszkiwać na terenie Gminy Gronowo Elbląskie,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.........

 

................  Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych”, należy składać osobiście w godz.  7.00 do 15.00 lub przesyłać na adres:

Urząd Gminy

ul. Łączności 3

82-335 Gronowo Elbląskie

w terminie do dnia: 8 lipca 2020 r.

Załączniki: