Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Ewa Zając

Przebudowa drogi gminnej nr 102026N w ciągu której przebiega ul. Nowa w miejscowości Jegłownik

Numer zamówienia: ZRGo.ZP.271.1.2020

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Gronowo Elbląskie, pokój nr 11, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie

TED/UZP: 535545-N-2020