Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Ewa Zając

Remont nawierzchni drogi gminej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga oraz Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat

Numer zamówienia: ZRGo.ZP.271.6.2019

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Gronowo Elbląskie, pokój nr 11, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie

TED/UZP: 630502-N-2019