Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Ewa Zając

"Przebudowa drogi gminnej nr 102084N w ciągu której przebiega ulica Osiedlowa w miejscowości Gronowo Elbląskie” i „Przebudowa drogi gminnej nr 102032N w ciągu której przebiegają ul. Młyńska oraz ul. Polna w miejscowości Jegłownik”

Numer zamówienia: ZRGo.ZP.271.2.2019

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

TED/UZP: 596361-N-2019