Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Za

Ogłoszono przez Magdalena Nazaruk

Zarządzenie Nr 26/OG/2019 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dot. przyjęcia projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok