Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

2009

Ogłoszono przez Praktykant

Kontrola Gminy Gronowo Elbląskie przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w dniach od 26 stycznia do 26 lutego 2009 roku

Kompleksową kontrolę gospodarki finansowej w Gminie Gronowo Elbląskie przeprowadzono w dniach od 26 stycznia do 26 lutego 2009 r. Kontrolę prowadzili pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie:
 
  • Zbigniew Cieśla – Starszy Inspektor,
  • Jan Zagulski – Starszy Inspektor,
  • Andrzej Pliszka – Inspektor,

którzy działali na podstawie upoważnień Prezesa RIO do przeprowadzenia kontroli z dnia 20 stycznia 2006 r.
Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. według następującej tematyki:

 I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE.
II. RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA.
III. GOSPODARKA ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI I ROZRACHUNKI.
IV. WYKONANIE BUDŻETU.
V. MIENIE KOMUNALNE.
VI. ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ.
VII. ROZLICZENIA FINANSOWE JST Z JEJ JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI.

Protokół kompleksowej kontroli gospodarki finansowej zamieszczono w załączniku

Protokół po przeczytaniu zatwierdzono bez zastrzeżeń w dniu 26 lutego 2009 roku

Załączniki: