Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Ogłoszono przez Magdalena Nazaruk

Ogłoszenie konsultacji społecznych dot. projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

 

OGŁOSZENIE

 

 

W celu poznania opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok, przeprowadzone zostaną konsultacje z wyżej wymienionymi organizacjami, działającymi na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.

 

Termin przeprowadzania konsultacji – od 22 września 2020 roku do 12 października 2020 roku.

 

Forma konsultacji - zgłaszanie do Wójta pisemnych opinii i uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji.

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Pani Izabela Kukla.

 

 

 

 

Gronowo Elbląskie, dnia 14 września 2020 roku

Marcin Ślęzak

                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                         Gronowo Elbląskie