Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Opinie RIO

Ogłoszono przez Natalia Kadamus

Uchwała Nr RIO.IV-0120-321/19 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2020-2038

Załączniki: