Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Opinie RIO

Ogłoszono przez Natalia Kadamus

Uchwała Nr RIO.IV-0120-320/19 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionegow tym projekcie

Załączniki: