Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Zarządzenia Wójta 2019

Ogłoszono przez Piotr Wrzesiński | wersja archiwalna

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 26/OG/2019 Wójta Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dot. przyjęcia projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.