Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Opinie RIO

Ogłoszono przez Natalia Kadamus

Uchwała RIO.IV-0120-108/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za rok 2018.