Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Sołectwa -jednostki pomocnicze

Ogłoszono przez Piotr Wrzesiński

Fundusz sołecki na 2018 r.

Fundusz sołecki na 2018 r.

Lp.

Sołectwo

Liczba mieszkańców na dzień 30.06.2017 r.

Wysokość

środków

Uwagi

1

Błotnica

77

10 721,09

 

2

Fiszewo

282

18 655,47

 

3

Gajewiec

64

10 217,94

 

4

Gronowo Elbląskie

1550

38 704,30

nie więcej niż 10-krotność Kb

5

Jasionno

209

15 830,06

 

6

Jegłownik

1410

38 704,30

nie więcej niż 10-krotność Kb

7

Karczowiska Górne

235

16 836,37

 

8

Kopanka Pierwsza

106

11 843,52

 

9

Kopanka Druga

52

9 753,48

 

10

Mojkowo

42

9 366,44

 

11

Nogat

139

13 120,76

 

12

Olesno

382

22 525,90

 

13

Rozgart

137

13 043,35

 

14

Różany

115

12 191,85

 

15

Szopy

65

10 256,64

 

16

W i krowo

261

17 842,68

 

 

RAZEM:

5 126

269 614,15

 

 

F - wysokość środków przypadających na dane sołectwo obliczono wg wzoru:

F=(2+I_m/100)xKb Lm - liczba mieszkańców sołectwa wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Kb - (kwota bazowa) obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących za 2016 r. - 19 886 293,57 zł oraz liczby mieszkańców gminy na dzień 31 grudnia 2016 r. - 5138 wynosi 3 870,43 zł.

Skarbnik Gminy Natalia Kadamus

Załączniki: