Wersja obowiązująca z dnia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki