Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Petycje

Ogłoszono przez Praktykant

Rejestr petycji kierowanych do Wójta Gminy Gronowo Elbląskie w 2015 roku

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Gronowo Elbląskie w 2015 roku

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji Data złożenia petycji Przeiwdywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacje o sposobie załatwienia petycji
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycajach Skan petycji Dofinansowanie dowozu dzieci do szkół 05.11.2015 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji