Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Planowanie przestrzenne

Ogłoszono przez Ewa Piepiórka

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE o zmianie terminu dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko