Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Planowanie przestrzenne

Ogłoszono przez Izabela Kukla

Obwieszczenie Wójta Gminy Gronowo Elbląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.