Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Ogłoszono przez Izabela Kukla

Ogłoszenie konsultacji społecznych dot. przyjęcia projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok