Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Ogłoszono przez Izabela Kukla | wersja archiwalna

Ogłoszenie konsultacji społecznych dot. przyjęcia projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 33/OG/2016

Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 5 lipca 2016 roku

OGŁOSZENIE

W celu poznania opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, przeprowadzone zostaną konsultacje z wyżej wymienionymi organizacjami, działającymi na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.

 

Termin przeprowadzania konsultacji – od 19 września 2016 roku do 10 października 2016 roku.

Forma konsultacji - zgłaszanie do Wójta pisemnych opinii i uwag do projektu aktu będącego przedmiotem konsultacji.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – Pani Izabela Kanikuła.

 

Gronowo Elbląskie, dnia 2016-09-16

             Marcin Ślęzak

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie