Kategoria: Informacje szkół

Ogłoszono przez Praktykant

Skargi i wnioski Przedszkole w Gronowie Elbląskim

- Dyrektor Przedszkola przyjmuje podania, skargi, wnioski i pisma interesantów.
- Korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową, elektroniczną lub faksem.
- Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Ad-ministracyjnego.
- Dyrektor Przedszkola udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.