Kategoria: Informacje szkół

Ogłoszono przez Praktykant

Budżet i majątek Przedszkola w Gronowie Elbląskim

Przedszkole dysponuje powierzoną w trwały zarząd nieruchomością stanowiącą własność Gminy Gronowo Elbląskie.