Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Praktykant

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu zamieszkania na terenie Gminy Gronowo Elbląskie

 

Sposób załatwienia:

Deklarację można złożyć:
- osobiście w Urzędzie Gminy w Gronowie Elbląskim ul. Łączności 3 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3. 82-335 Gronowo Elbląskie lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą https://epuap.gov.pl/wps/portal
- w przypadku właścicieli, współwłaścicieli, najemców, dzierżawców, użytkowników wieczystych lokali w zabudowie wielorodzinnej, deklaracje składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością.
W przypadku niezłożenia deklaracji opłata zostanie naliczona decyzją Wójta Gminy.
Złożona deklaracja jest podstawą do uiszczenia na rzecz Gminy Gronowo Elbląskie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty

Stawki, które obowiązują od 01.02.2017 r. zostały określone w Uchwale Nr XXI/173/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sparwie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej stawki dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Osoba do kontaktu: Joanna Guzierowicz, tel kont: (55) 231-56-13 wew. 41, e-mail: j.guzierowicz@gminagronowo.pl