Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wykaz mienia

Ogłoszono przez Praktykant

Struktura mienia komunalnego własności gminy

Gmina Gronowo Elbląskie obejmuje obszar 8920 ha w tym:

 

 

 

8150 ha

grunty rolne,

 

367 ha            

ulice i drogi,

 

49 ha              

koleje,

 

33 ha              

lasy, grunty zadrzewione i zakrzewione,

 

77 ha

grunty pod wodami - rowy, rzeki, kanały,

 

155 ha

nieużytki,

 

63 ha

tereny różne - cmentarze, ogrody działkowe, boiska itp.,

 

22 ha

tereny zabudowy mieszkaniowej,

 

2 ha

tereny zabudowy przemysłowej,

 

2ha

tereny rekreacyjne.

 

W skład mienia wchodzą obiekty:

- budynek Urzędu Gminy,
- 1 przedszkole ,
- 2 szkoły podstawowe ,
- 1 gimnazjum ,
- zasoby mieszkaniowe w budynkach mieszkalnych w zarządzie Urzędu Gminy,
- oczyszczalnia ścieków i wysypisko śmieci w administracji Urzędu Gminy,

 

 

 

Autor dokumentu:

Udostępnił:  Izabela Górska (2003-07-23 11:09:20)
Ostatnio zmodyfikował:  Izabela Górska (2006-03-02 09:55:44)