Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Programy w zakresie realizacji zadań publicznych

Ogłoszono przez Dariusz Chełminiak

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i nieruchomości zabudowanych

ZASADY  GOSPODAROWANIA  NIERUCHOMOŚCIMI  I  ZASADY  SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI  SPRZEDAWANYCH JAKO  LOKALE  MIESZKALNE  I  UŻYTKOWE, PRZYZNAWANIA PIERWSZEŃSTWA  I  UDZIELANIA  BONIFIKAT  W  ICH NABYCIU REGULUJE UCHWAŁA RADY GMINY Z DNIA 28 MARCA 2003 ROKU NR V/37/03