Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Projekty uchwał Rady 2012

Ogłoszono przez Dariusz Chełminiak

Projekty uchwał Rady Gminy - XXIII Sesja - 29 października 2012

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2012-2027
załącznik nr1 do Projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2012-2027
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
załącznik nr1 do Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
załącznik nr2 do Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
załącznik nr3 do Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
załącznik nr4 do Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
załącznik nr5 do Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Gronowo Elbląskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

załącznik nr1 do Projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Gronowo Elbląskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym