Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2020-10-202020-11-04Remont drogi gminnej nr 102084N tj. ul. Osiedlowej w miejscowości Gronowo ElbląskieAktualne
2Nieograniczony2020-10-082020-10-23Utworzenie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, całościowych zaburzeń rozwojowych lub epilepsji oraz osób niewidomychW trakcie
3Nieograniczony2020-09-302020-10-15„Remont drogi gminnej nr 102020N, położonej w obrębie geodezyjnym Wikrowo, stanowiącej dojazd do pól uprawnych na odcinku o długości 517 m” oraz „Remont nawierzchni dróg gminnych nr 102017N w m. Błotnica; nr 102080N w m. Gajewiec; nr 102076N w m. Gronowo Elbląskie; nr 102043 w m. Jegłownik; nr 102054N w m. Mojkowo; nr 102062N w m. Oleśno; nr 102068N w m. Różany; działki drogowej nr 75 w m. Wiktorowo w gminie Gronowo Elbląskie”W trakcie
4Nieograniczony2020-04-302020-05-15Przebudowa drogi gminnej nr 102026N w ciągu której przebiega ul. Nowa w miejscowości JegłownikZakończone
5Nieograniczony2019-12-022019-12-16Remont nawierzchni drogi gminej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga oraz Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości NogatZakończone
6Nieograniczony2019-11-142019-11-22Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga oraz Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat Zakończone
7Nieograniczony2019-09-192019-10-04Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Błotnica, Oleśno, Gajewiec, Gronowo Elbląskie, Jegłownik, Mojkowo, Różany, Wiktorowo w Gminie Gronowo ElbląskieZakończone
8Nieograniczony2019-09-132019-09-30"Przebudowa drogi gminnej nr 102084N w ciągu której przebiega ulica Osiedlowa w miejscowości Gronowo Elbląskie” i „Przebudowa drogi gminnej nr 102032N w ciągu której przebiegają ul. Młyńska oraz ul. Polna w miejscowości Jegłownik”Zakończone
9Nieograniczony2019-03-212019-04-05Prace remontowo-budowalne infrastruktury drogowej oraz budowę przystanku rowerowego wraz z obudową ujęcia artezyjskiego wody na szlaku rowerowym na terenie Gminy Gronowo ElbląskieArchiwum
10Nieograniczony2018-06-052018-06-21Wykonanie zadania pod nazwą "Modernizacja drogi gminnej Nr 102054N w miejscowości Mojkowo stanowiącej dojazd do pól uprawnych na odcinku o dłuhości 400 m" - odcinek objęty I etapem inwestycji - około 200 m oraz remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Oleśno. Mojkowo, Gajewiec, Jasionno, Gronowo Elbląskie, Jegłownik, Szopy, Różany, Wikrowo, Błotnica, Archiwum
Strona 1 z 2