Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412011-02-24IV/21/11W sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady GminyNieobowiązujący
422007-02-28III/26/07W sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną drógNieobowiązujący
432013-12-30XXXVI/197/2013W sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych na lata 2014-2018 dla Gminy Gronowo ElbląskieNieobowiązujący
442010-12-30III/10/10W sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Gronowo Elbląskie do Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Jeziora Drużno i Zalewu WiślanegoNieobowiązujący
452013-12-30XXXVI/192/2013W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gronowo ElbląskieNieobowiązujący
462013-12-30XXXVI/193/2013W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2014-2027Nieobowiązujący
472015-12-29XI/96/2015W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2016-2027Nieobowiązujący
482015-11-25X/83/2015W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gronowo ElbląskieNieobowiązujący
492011-02-24IV/16/11W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaNieobowiązujący
502012-10-29XXIII/109/2012W sprawie podziału Gminy Gronowo Elbląskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczymNieobowiązujący
Strona 5 z 192