Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
812019-01-30V/25/2019w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyObowiązujący
822019-01-30V/24/2019w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowejObowiązujący
832019-01-30V/23/2019w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkasoObowiązujący
842019-01-30V/22/2019w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Gronowo ElbląskieObowiązujący
852019-01-30V/21/2019zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Obowiązujący
862018-12-28IV/20/2018w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gronowo Elbląskie na 2019 r.Obowiązujący
872018-12-28IV/19/2018w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2019-2033Obowiązujący
882018-12-17III/18/2018w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 Obowiązujący
892018-12-17III/17/2018w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023Obowiązujący
902018-12-17III/16/2018w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023Obowiązujący
Strona 9 z 191