Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612019-05-30VIII/45/2019w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 30/20 obręb Gronowo ElbląskieObowiązujący
622019-05-30VIII/44/2019zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/295/2018 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych dla Gminy Gronowo Elbląskie od czerwca 2018 roku do czerwca 2021 roku Obowiązujący
632019-05-30VIII/43/2019w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze Obowiązujący
642019-05-30VIII/42/2019w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.Obowiązujący
652019-05-30VIII/41/2019w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2019-2033Obowiązujący
662019-03-29VII/40/2019w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 15/39 obręb Gronowo ElbląskieObowiązujący
672019-03-29VII/39/2019w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie „ w 2019 rokuObowiązujący
682019-03-29VII/38/2019w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych lokalami i świetlicami wiejskimi na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawyObowiązujący
692019-03-29VII/37/2019w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomościObowiązujący
702019-03-29VII/36/2019w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 rokuObowiązujący
Strona 7 z 191