Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Magdalena Nazaruk

Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Magdalena Nazaruk

Miejsce załatwienia

pokój nr 6

Telefon kontaktowy

055 231-56-13 wewn. 35

Adres e-mail

m.nazaruk@gminagronowo.pl

Sposób załatwienia

Złożenie w sekretariacie urzędu wymaganych dokumentów

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek - zamieszczony w załączniku
2. Potwierdzenie udziału w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym wystawione przez Komendę Miejską PSP

Czas realizacji

Wypłata ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez

Opłaty

Brak opłaty

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 620 z późn. zm.)
- Uchwała Nr V/22/2019 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gronowo Elbląskie

Załączniki: