Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje szkół

Ogłoszono przez Praktykant

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Szkołę Podstawową w Jegłowniku

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Jegłowniku prowadzi rejestry:
• Uczniów
• Wydanych świadectw
• Wydanych legitymacji
• Wydanych zaświadczeń
• Skarg i wniosków
• Uchwał rady pedagogicznej
• Wypadków uczniów
• Wypadków przy pracy
• Chorób zawodowych,

oraz ewidencje:

• Środków trwałych i pozostałych środków trwałych
• Zbiorów bibliotecznych
• Druków ścisłego zarachowania
• Pieczęci.