Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Lista spraw

Ogłoszono przez Praktykant

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie usług komunalnych

Termin załatwienia

W ciągu miesiąca od złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Monika Dębowska

Miejsce załatwienia

Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego
pokój nr 13

Telefon kontaktowy

055 231-56-13 wewn. 44

Sposób załatwienia

Złożenie wypełnionego wniosku "o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych" w sekretariacie UG (pokój nr 11) oraz uiszczeniu należnych opłat w kasie Urzędu (pokój nr 19).

Miejsce odbioru

Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego,
pokój nr 13

 

Wymagane Dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych

Czas realizacji

W ciągu miesiąca od złożenia wniosku

Opłaty

1) Opłata za wniosek 5 zł (na podstawie art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej) w znakach skarbowych
2) Opłata za załącznik 0,50 zł (na podstawie art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej) w znakach skarbowych
3) 76 zł lub 400 zł (na podstawie art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej) w formie przelewu

Opłatę należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim -
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

Podstawa prawna

1) KPA
2) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z póź. zm.)