Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512019-09-25X/55/2019w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznegoObowiązujący
522019-09-25X/54/2019zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gronowo ElbląskieObowiązujący
532019-09-25X/53/2019w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023Obowiązujący
542019-09-25X/52/2019w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczejObowiązujący
552019-09-25X/51/2019w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn: „Remont drogi powiatowej nr 1120N w miejscowości Dworki”Obowiązujący
562019-09-25X/50/2019w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.Obowiązujący
572019-09-25X/49/2019w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2019 - 2033Obowiązujący
582019-06-26IX/48/2019w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie za 2018 rokObowiązujący
592019-06-26IX/47/2019w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2018 rokObowiązujący
602019-06-26IX/46/2019w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie wotum zaufaniaObowiązujący
Strona 6 z 191