Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412019-11-20XII/65/2019w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.Obowiązujący
422019-10-30XI/64/2019w sprawie wyboru ławnika do sądu powszechnegoObowiązujący
432019-10-30XI/63/2019w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowychObowiązujący
442019-10-30XI/62/2019w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.Obowiązujący
452019-10-30XI/61/2019w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2019-2033Obowiązujący
462019-09-25X/60/2019w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej nr 240/4 obręb JegłownikObowiązujący
472019-09-25X/59/2019w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 marca 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gronowo Elbląskie w miejscowości Karczowiska GórneObowiązujący
482019-09-25X/58/2019o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu północnej części obrębu geodezyjnego Wikrowo, gm. Gronowo ElbląskieObowiązujący
492019-09-25X/57/2019o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na działce nr 21/108, obręb geodezyjny Fiszewo, gm. Gronowo ElbląskieObowiązujący
502019-09-25X/56/2019w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok Obowiązujący
Strona 5 z 191