Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
311998-02-19I/238/98zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym,członkom komisji Rady Gminy spoza rady oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczychObowiązujący
321998-02-19I/239/98w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Gminy w Gronowie Elbląskim Obowiązujący
331998-02-19I/240/98zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zakresu jej działania Obowiązujący
341998-02-19I/241/98w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych Obowiązujący
351998-02-19I/242/98w sprawie harmonigramu gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych na 1998r.Obowiązujący
361998-02-19I/243/98w sprawie budżetu gminy na 1998 rok Obowiązujący
371998-02-19I/244/98w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1998 rokObowiązujący
381990-06-07I/2/90w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Rady Gminy w Gronowie Elbląskim.Obowiązujący
391994-07-01I/2/94w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy w Gronowie ElbląskimObowiązujący
401998-10-29I/2/98w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Gronowie Elbląskim Obowiązujący
Strona 4 z 193